WAARDETOEVOEGING – WELVAARTSKEPPING

ONS EN ONS ONTWIKKELINGSVENNOTE

 

ZBI LOGO 

 

SAAM SKEP ONS VOLHOUBARE WELVAART

www.zulbi.co.za          e-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 logo
www.eaglecoast.co.za

 

absa

 

 

 

 

  

ENERPRISE & SUPPLY CHAIN DEVELOPMENT 

"bringing your possibilities to life"

NB: Om te verstaan watter geweldige verantwoordelikheid die INSTITUUT se BESTUURS-RAAD en KOMITEE aanvaar het om Waardetoevoeging tot U besigheid te veroorsaak: Lees asseblief ZBI Grondwet – Indeks 1. Hier het ons al ons lede se positiewe en direkte ondersteuning nodig om te slaag in Welvaartskepping! Slegs ons kan ons self weer voorspoedig maak.

          WAT GAAN ONS EERSTE DOEN?

  1. Om ons verhouding met ons opbetaalde lede tot totale doeltreffendheid te ontwikkel.
  2. Om vir Bemarkingsdoeleindes lede se besighede te identifiseer met ‘n ZBI Logo, sodat die lede mekaar kan uitken as hulle dienste of produkte nodig het – onderlinge besigheid.
  3. Dink net watter Bemarkingsmoontlikhede hier onstaan met kommunikasie met ander lede per e-pos

HOE GAAN ONS POSITIEWE WAARDETOEVOEGING ONTWIKKEL, VEROORSAAK EN BESTUUR?

  1. Die ZBI Lid wat eerste vra:”Kom ek/ons het julle nodig” word eerste gehelp!
  2. ‘n Bestuurskomitee-lid sal opbetaalde lede so gou as moontlik besoek vir konsultasie oor voldoening van ons Missie.

DINGE WAT ONS MET DIE HULP VAN ONS LEDE GAAN ONTWIKKEL, WAT ALMAL GAAN HELP OM HULLE BESIGHEDESOMGEWING BETER TE BEINVLOED, OM 'N VOORSPOEDIGE BESIGHEID TE VERSEKER!

  1. Navorsing oor ‘n: VENSTER VAN BESIGHEIDS-GELEENTHEDE in uMhlatuze, Utungulu, Zululand, KZN te ontwikkel en gereeld by te werk.
  2. “TO DEVELOP A PEST (LE) ANALYSIS TOOLFOR OUR BUSINESS ENVIRONMENT, WITH THE CONTINUOS SUPPORT OF OUR MEMBERS. IT IS A CONCEPT IN MARKETING PRINCIPLES”

(Vir die doeleindes van Databasisse gaan dit slegs in Engels beskikbaar wees.Lees meer daaroor Index 8.)

AS JY DIT NIE KAN MEET NIE KAN JY DIT NIE BESTUUR NIE!

Neem gesonde finansiële- en bedryfsbesluite. Die Instituut sal U bystaan en ondersteun om die beste Finansiële- en Bestuurs-verslae te ontwikkel vir U besigheid (GAAP). LEES OOK OMNI ACCOUNT SYSTEMS/PRODUCTS - KYK OP INDEKS!

ABSA 'N BAIE WAARDEVOLLE EN BELANGRIKE ONTWIKKELINGVENNOOT

ABSA doen baie meer as om net kleiner besighede te help met Besigheids- en Entrepreneurs ontwikkeling? ABSA is belangrike Korporatiewelid van SBI, wat nie net 'n baie belangrike rol speel by die SBI se Nasionale Internasionale verantwoordelikhede en optrede nie maar ook op SBI se Provinsiale en Sakekamervlak. ABSA is ook 'n plaaslike en gewaardeerde lid van ons Instituut, en van ander SBI Sakekamers. Absa is saam met ons betrokke met waardetoevoeging en welvaartskepping wat volhoubaar moet wees.                         

 

Kyk by die Engelse teks na "ABSA'S Enterprise and Supply Chain Development.